شیوه پرداخت

روش پرداخت

-درگاه پرداخت اینترنتی روی سایت

-کارت به کارت( جهت دریافت شماره کارت با کارشناسان ایسوشاپ تماس بگیرید.)

بدیهی است ارسال سفارشات ، پس از تکمیل خرید و پرداخت موفق انجام خواهد گرفت.